Waarom Schoolroute.nl inzetten?

Schoolroute.nl dient meerdere doelen namelijk:

 • Met Schoolroute.nl leggen leerlingen hun eigen school – thuis route vast. De leerlingen gaan vervolgens aan de slag met deze verkeerssituaties door deze toe te lichten en nader te analyseren.
  De docent kan zijn verkeerslessen baseren op de echte routes en de aangegeven gevaarlijke verkeerssituaties van zijn leerlingen. De school krijgt inzicht in alle routes en knelpunten van de leerlingen. De routes zijn anoniem en zodoende niet tot specifieke leerlingen te herleiden.
 • De gemeenten krijgen inzicht in alle school -thuis routes en knelpunten. Deze informatie kunnen zij gebruiken bij het vormgeven van het gemeentelijk beleid. Schoolroute.nl draagt bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.Dit gebeurt in een besloten omgeving van de site en er worden sowieso geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Ik wil een gevaarlijk punt toevoegen via de website maar dit lukt niet op de juiste plek.

Je bent ingelogd op de website www.schoolroute.nl met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Gevaarlijk punt toevoegen:

 • Klik op “voeg een nieuw gevaarlijk punt toe”.
 • Druk op + om in te zoomen op de kaart. (zo kun je beter het gevaarlijke punt markeren).
 • Klik  met het pijltje op het gevaarlijk punt.
 • Druk op “nieuwe gevaarlijke punt opslaan” om het punt op te slaan.
Kan ik mijn route verwijderen en opnieuw afleggen?

Ja, je kunt de route verwijderen. Log in met je inloggegevens. Klik in de linkerkolom op 'route'. Klik vervolgens op 'verwijder route', de route wordt dan verwijderd, daarna kun je een nieuwe route invoeren.

Wat kost schoolroute.nl?

Voor de scholen van de deelnemende provincies is het gebruik van schoolroute.nl gratis.
Provincies betalen éénmaal implementatie kosten (€ 3.000), plus jaarlijks hosting-, onderhouds- en doorontwikkelkosten (€ 2.000).

Kan ook onze school schoolroute.nl inzetten?

Op dit moment kunnen de VO scholen uit de provincies Limburg, Zuid-Holland en Zeeland deelnemen. Andere provincies kunnen ook aansluiten.  Provincies betalen éénmaal implementatie kosten, plus jaarlijks hosting en onderhoudskosten. Daarna kunnen alle scholen gratis deelnemen aan het programma. Informeer bij wendy.schins@rovl.nl naar de stand van zaken met betrekking tot uw provincie.

Kan ik schoolroute.nl eens uitproberen?

Heeft jouw school nog geen inlogcode? Klik op jouw provincie om contact op te nemen met  je contactpersoon. Geef de naam van de school en gemeente door en dan ontvang je een e-mail met de inloggegevens.

Provincie Limburg

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zeeland

Staat jouw provincie er niet bij en wil je proberen of ook deelnemen aan het project? Informeer naar de mogelijkheden bij Wendy Schins, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) via wendy.schins@rovl.nl

 

Krijgt de gemeente inzicht in de routes en knelpunten?

Ja, gemeenten krijgen kosteloos een inlogaccount (mits haar provincie deelneemt aan het project). Zij krijgen inzicht in alle ingevoerde school - thuis routes binnen haar gemeente alsmede de gemarkeerde gevaarlijke punten met de toelichting hierop. Dit gebeurt in een besloten omgeving van de site en er worden sowieso geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Kan school of gemeente de gegevens gebruiken in rapportage of in presentaties?

Ja, gemeente en scholen kunnen de diagrammen, het kaartje en de gevaarlijke punten exporteren. Bij het exporteren van het plaatje en de diagrammen ontstaat een afbeelding. De gevaarlijke punten worden geëxporteerd naar een Excel-bestand. Dit gebeurt in een besloten omgeving van de site en er worden sowieso geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wat zijn de systeem eisen voor de website?

Het afgeschermde deel van Schoolroute.nl is gemaakt voor het gebruik om een computer met deze minimale systeemeisen.

Besturingssysteem:

Windows 7, 8 of 10, Apple OSX vanaf 10.8 en hoger.

Browser:

- Google Chrome
- Firefox
- Internet Explorer 8* en hoger
*Gebruikt u Internet explorer 8? Dan kunt u helaas geen afbeeldingen exporteren door middel van het exporteer knopje .
Met behulp van de rechtermuisknop kunt u de afbeelding opslaan op uw PC.

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De volgende organisaties/personen kunnen kennisnemen van de opgeslagen gegevens:

 • Provincie waar  de route is vastgelegd;
 • Betreffende gemeente waar de route is vastgelegd;
 • Coördinator van het gebied waar de route is vastgelegd;
 • Docenten van de betreffende school.

Leerlingen ontvangen een inlog-code en een wachtwoord. De inlogcodes zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan of te herleiden naar persoonsgegevens. Er worden dus géén persoonsgegevens opgeslagen. De organisaties raadplegen deze informatie in een besloten omgeving van de site. Als startpunt van elke route is een straatnaam zichtbaar (en géén huisnummer). Eindpunt van de route is de betreffende school. De opgeslagen routes zijn niet te herleiden naar een specifiek adres of een specifieke leerling.

Schoolroute.nl is een initiatief van ROVL in samenwerking met de gemeenten Roermond, Leudal en Echt-Susteren.

© 2024 ROVL Schoolroute.nl - BIC Multimedia