Update: gebruik van de telefoon onderweg ontmoedigen, daarom geen App meer februari 2019

Hoewel de App uitsluitend aan het begin en het eind van de route een rol speelde heeft ROVL (initiator en eigenaar van Schoolroute.nl) besloten het gebruik van de App niet verder te stimuleren.

Ook scholen willen dat de leerlingen op een verantwoorde manier deelnemen aan het verkeer. Uit onze metingen bleek dat de meeste scholen leerlingen al de eigen route 'handmatig' lieten invoeren VIA DE WEBSITE.

De leerlingen kunnen dus gewoon doorgaan met het gebruik van de SCHOOLROUTE WEBSITE. Ze kunnen 'handmatig' de persoonlijke route intekenen op de kaart en vervolgens de gevaarlijke punten markeren, toelichten et cetera.

Zo kunnen alle voordelen van het Schoolroute systeem gewoon gebruikt blijven worden in de les.

februari 2019

Update schoolroute.nl juni 2015

Regio's kunnen een eigen inlogaccount ontvangen. Met dit inlogaccount kunnen zijn de gegevens downloaden van meerdere gemeente tegelijk.

 

Voor provincies, regio's en gemeente kan de laadtijd van de routes door de hoeveelheid aan data soms flink oplopen. Daarom is op de routepagina bij "gegevens filteren een button/knop gemaakt waarmee de gegevens kunnen worden toegepast. De data worden dan pas geladen als op deze knop geklikt wordt. Deze knop is alleen voor provincie, regio's en gemeenten zichtbaar.

Update schoolroute.nl mei 2015

Aanpassing aan docenten protaal

Lesbrieven met verkeersborden zijn in kleur opgenomen.

 

Aanpassingen aan het studentenportaal

  1. Er hoeft maar één keer een toelichting te worden gegeven per gevaarlijk punt.
  2. Het is verplicht om een toelichting te geven voor het gevaarlijk punt.
  3. De route kan worden gecorrigeerd wanneer deze is opgenomen met de app.
  4. Het is mogelijk om naast foto's ook een streetvieuw afbeelding te maken en toe te voegen.

 

Klassenbeheer pagina

Studenten accounts kunnen geëxporteerd worden naar excel.

 

Routegegevens pagina:

  1. Bij vervoer en gevaarlijke punten kan  met 1 klik alle opties geselecteerd of geselecteerd worden.
  2. Bij gevaarlijke punten kan nu een print vriendelijke versie geopend worden waarin alle toelichtingen en fotos onder elkaar te zien zijn.

 

Bovenstaande is in dit document mbv figuren nader uitgewerkt.

Update schoolroute.nl augustus 2014

Gemeenten kunnen een gemeentelijke inlogcode ontvangen en krijgen hiermee inzicht in alle school-thuisroutes binnen en door zijn gemeente, maar ook de gevaarlijke punten en de oplossingen die de leerlingen hebben aangedragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de routes van een school binnen zijn gemeente (rood) en routes die door de gemeente lopen naar een school buiten zijn gemeente (blauw). Hoe donkerder gekleurd des te meer leerlingen maken gebruik van deze route.

 

Schoolroute.nl is een initiatief van ROVL in samenwerking met de gemeenten Roermond, Leudal en Echt-Susteren.

© 2024 ROVL Schoolroute.nl - BIC Multimedia